WAT IS TAROT?


De tarot geeft inzicht in welke hindernissen of uitdagingen de mens op zijn pad door het leven kan tegen komen. Door middel van de tarot kan de mens een beter inzicht verwerven in zichzelf en zijn situatie. Zo kan het je duidelijkheid verschaffen in de wijze waarop je functioneert in je relatie tot anderen en tot jezelf. Je kan ontdekken waarom bepaalde problemen in je leven een dominante rol spelen en hoe je hier het beste op kan reageren.

De tarot lost het niet op voor jou. Dat moet jezelf doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je leven. De tarot voorspelt ook geen toekomst, het is geen waarzeggerij. Wat je wel kan zeggen tijdens een legging is hoe het zich mogelijk kan ontwikkelen als je alle inzichten hebt. Kortom ... de kaarten kunnen een ondersteuning zijn. 

Tarot is een kaartenset bestaande uit 78 kaarten. Het is een heel oud kaartspel, vermoedelijk afkomstig uit Egypte of India. In 1367 wordt het kaartspel voor het eerst beschreven in Europa. Er zijn verschillende soorten Tarotkaarten. Waar ik mee werk zijn de Rider Waite kaarten.


De 78 kaarten zijn onderverdeeld in 22 kaarten van de grote arcana, 56 kaarten van de kleine arcana. Arcanum is een Latijns woord dat geheim betekend, het meervoud is arcana. Dus grote en kleine arcana betekent grote geheimen en kleine geheimen. De 22 kaarten van de grote arcana symboliseren zeer krachtige archetype of oerbeelden van mensen, deugden en gemoedstoestanden. Deze kaarten laten een belangrijke fase van je ontwikkelingsweg zien met vaak grote thema’s die met veranderingen te maken kunnen hebben.

De 56 kaarten van de kleine arcana geven vooral de dagelijkse handelingen weer die te maken hebben met de fase waar je in zit.  Het zijn de omstandigheden die je overkomen die nodig zijn om de werking van de grote arcana kaarten te verwezenlijken.De kleine arcana kaarten zijn onderverdeeld in 4 reeksen en die komen overeen met de 4 elementen: vuur, water, lucht en aarde. De staven geven het vuurelement weer. Ze staan voor de wilsmens, de intuïtie. Staven staan voor enthousiasme, impulsiviteit. Ze laten een dynamisch gebeuren zien. De bekers of de bokalen vertegenwoordigen het water. Ze staan voor de gevoelsmens. Het handelen van deze persoon is gebaseerd op emoties en gevoelens. De zwaarden staan voor lucht. Zij staan voor de verstandsmens. Het handelen is gebaseerd op theoretische kennis en overdracht, op het denken. Ze kunnen het onderscheid laten zien tussen goed en kwaad en tussen verdriet en pijn. De pentagrammen staan voor de aarde. Ze staan voor de realistische mens. De handelswijze is vaak praktisch, soms wat star, sensueel, genietend en praktisch. Deze persoon handelt vanuit ervaring en zintuigen.

Bij elke groep van de kleine arcanakaarten zitten 4 hofkaarten: de koning, de koningin, de ridder en de schildknaap. Deze hofhoudingkaarten laten in de tarotlegging zien hoe je te werk gaat, wat je gedrag en houding is in die ene bepaalde situaties. Op gedrag heb je invloed. Je weet niet welke opdrachten of gebeurtenissen je tegen komt in je leven; daar heb je mee te dealen. Maar je gedrag en houding kun je wel iets mee doen.  Als je dus inzicht hebt in je houding en gedrag biedt dat mogelijkheden tot verandering.DE MENS KAN NIETS LEREN OVER TAROT ZONDER TE LEREN OVER ZICHZELF EN HET LEVEN.